หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นายชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-01-04 15:14:45

นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่  นายชำนิ  นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล