หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตนครปฐมร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตนครปฐมร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-24 11:22:07

22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตนครปฐม วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการเเสดงเเละสื่อใหม่ ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โถงหน้าสำนักงานวิทยาเขตจังหวัดนครปฐม