หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเเสดงความยินดีเเด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับตำเเหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเเสดงความยินดีเเด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับตำเเหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-23 09:28:41

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเเสดงความยินดีเเด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับตำเเหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วย บุคลากร มอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดี เเด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับตำเเหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์เเละศูนย์อาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม