หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-01-04 15:11:56

นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นายมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง