หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 22 ธันวาคม 2563 เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอัฒจันทร์ พร้อมทั้งตวรจความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวิทยาเขตนครปฐม
22 ธันวาคม 2563 เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอัฒจันทร์ พร้อมทั้งตวรจความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-24 11:20:26

22 ธันวาคม 2563 เวลา 7.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอัฒจันทร์ พร้อมทั้งตวรจความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในวิทยาเขตนครปฐม