หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานควบรวมและจัดตั้งใหม่
การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานควบรวมและจัดตั้งใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-23 09:20:05

            วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานควบรวมและจัดตั้งใหม่ ในเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการควบรวมหน่วยงานและจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เเละชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2 ชั้น 4   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตนครปฐม