หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-24 11:19:20

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม คุมเข้ม ป้องกันโควิด-19

22 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างในพื้นที่วิทยาเขตนครปฐม ทำการตรวจวัดอุณห๓มิ รวมทั้งมีมาตราการคุมเข้มการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19