หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทาแต่งตั้งคณะผู้บริหารเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งวิทยาเขตนครปฐม
สวนสุนันทาแต่งตั้งคณะผู้บริหารเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-23 09:50:44

สวนสุนันทาแต่งตั้งคณะผู้บริหารเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งวิทยาเขตนครปฐม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม

2. นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

3. นางศรัณ ชินแสงทิพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

4. นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป