หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอมรม Team จะWork ต้องWork ทั้งTeam วิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับมือการเปลี่ยนเเปลงของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
โครงการอมรม Team จะWork ต้องWork ทั้งTeam วิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับมือการเปลี่ยนเเปลงของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-21 10:51:12

      วันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดโครงการอมรม Team จะWork ต้องWork ทั้งTeam วิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับมือการเปลี่ยนเเปลงของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี