หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหาร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-12-24 11:17:46

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โถงหน้าสำนักงานวิทยาเขตจังหวัดนครปฐม