หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมชี้แจงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมชี้แจงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-01-04 13:27:40

         วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมชี้แจงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32  โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม