หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครงาน > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2020-11-09 10:57:30

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา

 - ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ชั้น 1       อาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ 

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ทาง www.nkpt.ssru.ac.th

- เข้ารายงายตัว วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

- เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2563  ณ สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม