หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 42564 และระบบประชุมออนไลน์ Google Meet
     5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อ ...
2021-04-09 15:01:57
"พิธีทำบุญ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"
      ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทย ...
2021-03-31 14:17:25
ข่าวย้อนหลัง