หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (ช่วงเช้า) 1 มีนาคม 2564 ”ประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564” ณ ห้องประชุม 4-102 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
(ช่วงเช้า) 1 มีนาคม 2564 ”ประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564” ณ ห้องประชุม 4-102 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:49:00

(ช่วงเช้า) 1 มีนาคม 2564 ”ประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564” ณ ห้องประชุม 4-102 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม