หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:17:04

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธาน ที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5