หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (ช่วงเช้า) ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ”ประชุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ” ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศ
(ช่วงเช้า) ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ”ประชุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ” ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:53:12

        (ช่วงเช้า) ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการ”ประชุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ” ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น ๔