หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น ๔ ​
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น ๔ ​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:51:58

                  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น ๔