หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (ช่วงบ่าย) 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ประชุมติดตามงานฝ่ายอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมรองอธิการ
(ช่วงบ่าย) 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ประชุมติดตามงานฝ่ายอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมรองอธิการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:20:15

          (ช่วงบ่าย) 24 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม  พร้อมด้วย นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม  ประชุมติดตามงานฝ่ายอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์