หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือประเด็นชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือประเด็นชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:50:30

        นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือประเด็นชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา วิจัย และแผนงานงบประมาณของหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา