หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:39:59

                (วานนี้) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และ     วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารโลจิสติกส์ 2 ชั้น4