หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตนครปฐม พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตนครปฐม พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-02 10:56:55

           ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และผู้อำนวยการกองเข้าร่วมอำนวยพร    พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ที่ระลึก ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32