หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 12 มีนาคม 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอนุรักษ์สืบสานสวมใส่ชุดผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 มีนาคม 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอนุรักษ์สืบสานสวมใส่ชุดผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:17:20

      12 มีนาคม 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอนุรักษ์สืบสานสวมใส่ชุดผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรม"สวนสุนันทา  พัสตราภรณ์" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา