หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-02 11:37:32

   วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี (วาระพิเศษ)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕