หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​ กรรมการ จากผู้แทนสมาชิก ณ​ อาคารโลจิสติกส์​ 1​ บริเวณห้องโถงสำนักงานวิทยาเขต​นครปฐม
18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ​ กรรมการ จากผู้แทนสมาชิก ณ​ อาคารโลจิสติกส์​ 1​ บริเวณห้องโถงสำนักงานวิทยาเขต​นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:09:35

   18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร  ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการ จากผู้แทนสมาชิก ณ อาคารโลจิสติกส์  1 บริเวณห้องโถงสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม