หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับ การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบนำลงสู่ปฏิบัติงาน"
ประชุมชี้แจงกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับ การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบนำลงสู่ปฏิบัติงาน"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:14:15

  2 มีนาคม 2564 นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน"ประชุมชี้แจงกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับ การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบนำลงสู่ปฏิบัติงาน"ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร