หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Horganice ภายในหอพักนักศึกษา นำเสนอโดยบริษัท HorganiceOwner Co.,Ltd ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Horganice ภายในหอพักนักศึกษา นำเสนอโดยบริษัท HorganiceOwner Co.,Ltd ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:03:20

      (วานนี้) 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Horganice ภายในหอพักนักศึกษา นำเสนอโดยบริษัท HorganiceOwner Co.,Ltd ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร