หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือ เรื่อง โครงการการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) ภายใต้ชื่อโครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน”
ประชุมหารือ เรื่อง โครงการการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) ภายใต้ชื่อโครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:22:06

             24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมหารือ เรื่อง โครงการการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) ภายใต้ชื่อโครงการ  “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน” ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร