หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ทา "ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษา (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) ใ
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ทา "ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษา (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) ใ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:35:47

     (บ่ายนี้) ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษา (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔-๑๐๒ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา