หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาในสถานศึกษาที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้ามาเรียนหรือปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ผอ.สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาในสถานศึกษาที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้ามาเรียนหรือปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:41:20

    ๑๐ มี.ค.๖๔ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาในสถานศึกษาที่มีภูมิลำเนาอื่นนอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้ามาเรียนหรือปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม