หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (วานนี้) นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหารายได้และวางแผนการจัดการให้บรรลุเป้าหมายใารให้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(วานนี้) นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหารายได้และวางแผนการจัดการให้บรรลุเป้าหมายใารให้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:46:22

             (วานนี้) นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหารายได้และวางแผนการจัดการให้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔