หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา (รอบที่ 1) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา (รอบที่ 1) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:15:11

                  ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับรายงานตัวนักศึกษา (รอบที่ 1) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม