หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 19 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564
19 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:19:06

                     19 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา