หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วิทยาเขตนครปฐม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหาร วิทยาเขตนครปฐม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:25:20

ผู้บริหาร วิทยาเขตนครปฐม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม  เข้ามอบกระเช้าผลไม้และอวยพรแด่รองศาสตราจารย์
ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา