หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (ช่วงเช้า) ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
(ช่วงเช้า) ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-04-01 14:54:11

                       (ช่วงเช้า) ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการ"ประชุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น ๔