หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเเละวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประชุมหารือเพื่อเเต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์
23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเเละวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประชุมหารือเพื่อเเต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:05:39

          23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเเละวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประชุมหารือเพื่อเเต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ในวันทำการเเละวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์