หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือเรื่องแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องโถง อาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหารณ พ.ศ. 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือเรื่องแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องโถง อาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหารณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-26 11:23:32

              24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ประชุมหารือเรื่องแผนปฏิบัติงานรองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องโถง อาคารเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร