หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เข้าศึกษาดูงานหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตในด้านต่างๆณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เข้าศึกษาดูงานหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตในด้านต่างๆณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-03-31 14:14:23

       (วานนี้) 30 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยนายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ผู้ทรงวุฒิกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการวิทยาเขต ผู้อำนวยการกองเข้าศึกษาดูงานหารือแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตในด้านต่างๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และนายสมหมาย ตันธุวปฐม ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์